Hue House

Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Thông tin dự án

Trạng thái:
Completed in 2022
Diện tích:
210m²
Diện tích xây dựng:
90m²
Loại dự án:
Nhà Phố
Đội dự án:
Hoang Pham, Duc Nga, Yimi Chi
Cộng tác:
Tim Home
Giải thưởng:
Nhiếp ảnh: