CoolTech Office

Tp.Hồ Chí Minh

COOLTECH là công ty cung cấp toàn diện thiết bị xử lý không khí, xử lý nhiệt ẩm tích hợp, thông gió thu hồi nhiệt để góp phần tiết kiệm năng lượng điện

Thông tin dự án

Trạng thái:
Đã hoạt động
Diện tích:
45m²
Diện tích xây dựng:
Loại dự án:
Văn Phòng
Đội dự án:
Hoang Pham, Yimi Chi
Cộng tác:
Tho Nguyen
Giải thưởng:
Nhiếp ảnh: