Hang House

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Thông tin dự án

Trạng thái:
Đang thi công
Diện tích:
190m²
Diện tích xây dựng:
190m²
Loại dự án:
Biệt Thự
Đội dự án:
Cộng tác:
Giải thưởng:
Nhiếp ảnh: